Wat gebeurd er tijdens een Reiki inwijding? – Shop
Menu

Wat gebeurd er tijdens een Reiki inwijding?

Hoewel ik inmiddels tien jaar als Reiki Master heb gewerkt, merk ik dat elke keer dat een cursist mij vraagt hoe een Reiki inwijding eigenlijk werkt, ik opnieuw naar mijn eigen ervaring kijk en dat mijn begrip nog steeds ontwikkelt.

In de eerste instantie lijkt het proces erg mysterieus te zijn maar op het moment dat we het objectief onderzoeken zullen we zien dat er meer te begrijpen valt dan we denken. Er zijn een aantal factoren die er samen voor zorgen dat een Reiki inwijding een duidelijke en blijvende werking heeft.
Laten we in de eerste instantie wel stellen dat een inwijding ervoor zorgt dat een inherent of natuurlijke aanwezig potentieel die we allemaal beschikken vrij wordt gemaakt. De volgende aspecten vallen samen om er voor te zorgen dat deze potentieel kan worden gerealiseerd. 

Resonantie ontstaat als een systeem wordt aangestoten met een frequentie die gelijk is aan één van de eigen frequentie

Resonantie
In het Engels wordt inwijding vaak een attunement genoemd. Deze benoeming is een handige manier om er over na te denken. Op het zelfde wijze dat een trillende gitaar snaar een ander snaar laat mee trillen heeft de Reiki Master tijdens een inwijding een vergelijkbaar effect op een cursist. Om een definitie uit Wikipedia te ontlenen; `Resonantie ontstaat als een systeem wordt aangestoten met een frequentie die gelijk is aan één van de eigen frequentie. Zelfs als de aanstoting zeer gering is, zal het object sterk gaan trillen.’ Het enige nuance verschil bij een inwijding is dat een Reiki Master een cursist doet afstemmen op de Reiki frequentie.
Tot dusver is dit redelijk logisch maar als dit het enige was zou iedereen die zomaar naast een Reiki Master ging staan automatisch een inwijding ontvangen, dus er meer stukken nodig om deze puzzel compleet te maken. 

Intentie
We weten allemaal dat intentie alles bepalend is en hoe meer focus en energie achter de intentie, hoe meer er bereikt kan worden. Tijdens de inwijding is het de intentie van de Reiki Master om de cursist af te stemmen op de Reiki energie. Hij of zij creëert een gefocuste omgeving waarin de inwijding plaats vindt, deze gedeelde focus vormt een belangrijk geleider die er voor zorgt dat er een shift plaatsvindt. 

Een metafoor in bewustzijn en energie overdracht
Dat er inmiddels miljoenen mensen over de hele wereld ingewijd zijn in Reiki betekend dat er een stevige groef in onze collectieve bewustzijn is gegraven en het proces van inwijden wordt daardoor iets makkelijker. Tijdens de inwijding brengt de master de Reiki symbolen in de aura en creëert daarmee de resonantie. Dit, gecombineerd met de intentie van de master en de verwachting van de cursist, veroorzaakt de afstemming op de Reiki frequentie.

Leave a Comment:

Leave a Comment:

>